Konsolidacja komunikacji i łączności

Netop Remote Control zapewnia elastyczny dostęp między platformami, urządzeniami
i segmentami sieci z jednego, bezpiecznego rozwiązania.

Jedno rozwiązanie. Wszystkie urządzenia.

Utrzymywanie wielu narzędzi do zdalnego dostępu do różnych systemów lub urządzeń jest kosztowne i zwiększa podatność sieci. Netop Remote Control umożliwia konsolidację dostępu za pomocą jednego rozwiązania do obsługi urządzeń i użytkowników końcowych w całej sieci oraz w Internecie. Konfigurowalne poświadczenia bezpieczeństwa i uwierzytelnianie wieloskładnikowe zapewniają jedno narzędzie do uzyskiwania dostępu wewnętrznego i zewnętrznego; obsługa wielu platform zapewnia szybki i elastyczny dostęp z jednego interfejsu. Netop Remote Control to jedyne narzędzie, które potrafi zarządzać nimi wszystkimi.

Elastyczna, modułowa łączność

Międzyplatformowe wsparcie, włączając Windows, Linux, Mac i Android

Obsługa wbudowanych systemów operacyjnych (embedded)

Połączenia między segmentami sieci poprzez bramy (gateway)

Hostowana samodzielnie lub oparta na chmurze łączność internetowa za pośrednictwem bezpiecznego protokołu komunikacyjnego Netop

Scentralizowane zarządzanie  indywidualnymi i grupowymi rolami i uprawnieniami

Wiele opcji uwierzytelniania wieloskładnikowego, w tym Microsoft Azure

Uproszczenie możliwości utrzymania i zdalnego serwisu oraz zmniejszenie luki w sieci przez konsolidację obsługi za pomocą jednego rozwiązania

Bezpieczne tunele do nienadzorowanych urządzeń

Wieloplatformowe wsparcie

Windows

Oprogramowanie do zdalnego dostępu Netop jest kompatybilne z prawie każdą wydaną wersją systemu Windows – łącznie z wersjami stosowanymi w systemach nienadzorowanych i urządzeniach mobilnych.

Platforma
32-bit and 64-bit

System operacyjny|
Windows XP*, Vista*, 7, 8.x, and 10 (wszystkie Service Packs)
Windows Server 2003*, 2008*, 2008 R2, 2012, 2012 R2, and 2016 (Wszystkie Service Packs)

*Moduły gościa Netop nie są już obsługiwane w tym systemie operacyjnym.

Procesor
Intel lub kompatybilne

RAM
Moduł gościa i pozostałe: 32MB

Wymagane miejsce na dysku
Moduł gościa i hosta: 30MB

Komunikacja
TCP/IP (IPv4): Winsock 1.1 lub kompatybilne
TCP/IP (IPv6): Winsock 2.0 lub kompatybilne (Windows 2003 and XP)
IPX: Microsoft NWLink or Novell IPX
NetBIOS: IBM, Microsoft, Novell or compatible NetBIOS
Windows modem: TAPI version 1.4 lub kompatybilne
Digital modem: Modem obsługujący polecenia AT
Analog modem: Modem obsługujący polecenia AT
ISDN/CAPI: ISDN adapter ze sterownikami CAPI 2.0
Podczerwień: Windows Server 2003, XP, 2000 lub 98 z czujnikiem podczerwieni włączone

Baza danych
Netop Security Server używa ODBC do komunikacji z bazami danych. Obsługiwane bazy danych muszą być zgodne ze standardem SQL92

Bezpieczeństwo
RSA SecurID® ACE/Server 5.2
RSA SecurID® ACE/Agent 5.5 i późniejsze

Instalator Windows
MSI minimum 2.0

Linux

Netop obsługuje szeroką gamę serwerów i urządzeń Linux – w tym systemów nienadzorowanych.

Platforma
32-bit i 64-bit

System operacyjny
Red Hat Enterprise 6.x, 7.x
SUSE Enterprise Linux 11 SPx, 12 SPx
CentOS 6.x, 7.x
Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04
Uwaga: wspierany X Window System to X.Org

Procesor
Intel lub kompatybilne

RAM
64MB (rekomendowane 128 MB)

Wymagane miejsce na dysku
30MB

Video
dowolne wspierane przez serwer X.org

Komunikacja
TCP/IP (TCP): wspierane przez system operacyjny
TCP/IP (UDP): wspierane przez system operacyjny (tylko host)
HTTP: wspierane przez system operacyjny (tylko host)
WebConnect: HTTP i/lub TCP zdefiniowany w Twoim serwisie WebConnect

Mac OS X

system operacyjny
MacOS wersja 10.7 i późniejsze

Procesor
Intel

Wymagane miejsce na dysku
moduł gościa i host każdy po 30MB

Video
dowolne wspierane przez MacOS X

Komunikacja
TCP / IP (TCP): obsługiwany przez system operacyjny
TCP / IP (UDP): obsługiwany przez system operacyjny (tylko host)
HTTP: obsługiwany przez system operacyjny (tylko host)
WebConnect: HTTP i / lub TCP zdefiniowane przez usługę WebConnect

Apple iOS

system operacyjny
iOS 5.0 i późniejsze

urządzenia
iPhone 3GS i późniejsze
iPad wszystkie modele
iPod Touch od generacji 3

Komunikacja
Wi-Fi i 3G/4G/LTE

Aby uzyskiwać zdalny dostęp i kontrolować komputer z systemem Windows przy użyciu tej aplikacji, urządzenia docelowe muszą być wyposażone w Netop Remote Control Host w wersji 10 lub nowszej. W przypadku łączenia się przez Internet klienci muszą mieć hostowaną przez Netop wersję modułu WebConnect 1.x.

Toshiba 4690

Kontrolery
V6R4 CSD 0D10 i późniejsze

Wymaga pliku deskryptora Netop Basic Enablement dostępnego jako część podstawowej dystrybucji systemu operacyjnego

Terminale
V6R5 CSD 0HL0 i późniejsze

Wymaga pakietu 4690 Premium Enablement dostępnego do sprzedaży za pośrednictwem firmy Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. oraz autoryzowanych dealerów

Windows Mobile i wbudowany

System operacyjny
Windows CE Embedded 7.0 32-bit/ARM Enterprise/Standard/POSReady
Windows CE Embedded 6.0 ARM
Windows CE Embedded 5.0 32-bit/ARM
Windows Mobile 6, 6.1, 6.5 ARM Classic/Standard/Professional
Windows Mobile 5 ARM Pocket PC/Phone Edition/Smartphone

RAM
host 4MB (rekomendowane 8MB)
gość 8MB (rekomendowane 16MB)

Wymagane miejsce na dysku
moduł gościa i host każdy po <4MB

Komunikacja
TCP / IP obsługiwany przez system operacyjny

Konsolidacja
komunikacji i łączności

Netop Remote Control zapewnia skonsolidowaną łączność między platformami, segmentami sieci i protokołami komunikacyjnymi. Konsolidując zdalne wsparcie za pomocą jednego rozwiązania, klienci Netop zmniejszają ogólne koszty i ryzyko związane z utrzymaniem wielu rozwiązań bieżących.